«Alt vi trenger for å bearbeide traumene er lagret i kroppen

og kommer frem når vi trenger det.»                                                                                                                       Prof. Dr. Franz Ruppert