top of page

 Hvorfor veiledning?

Jobber du innen Helse og omsorg, barnevern eller andre virksomheter der du skal være noe for noen?

Hva skjer med deg i møte med mennesker i visse situasjoner? Hvordan kan du selv bidra for å få en endring i vanskelige situasjoner?

For å fungere godt som terapeut, lærer, barnevernsansatt, sykepleier, lege eller i et annet yrke der du går i nært møte med mennesker, er det en fordel å kunne håndtere sine egne reaksjoner og å kunne reflektere over møtet med klienten/pasienten/brukeren. Er man alene med dette, kan det føles ensomt og tungt. Å ha en gruppe hvor man møter kollegaer og blir veiledet kan være et viktig redskap for å skape trygghet og utvikling av egen autonomi.
 

 

Selv har jeg erfaring med å «møte veggen» et par ganger, og jeg vet at det kan ta lang tid å komme på bena igjen. For meg har veiledning på jobb vært det pusterommet der det har vært anledning til å reflektere over hva møter med vanskelige situasjoner har gjort med meg, både som sykepleier, helsesykepleier og menneske. Ved begge anledningene der mine kollapser har kommet, har det vært innskrenkinger på jobb, og veiledning ikke prioritert. Det er selvfølgelig ikke hele årsaken til at jeg «møtte veggen», men en medvirkende faktor. For meg har veiledning vært svært viktig som forebygging mot blant annet utbrenthet. Jeg kan tilby veiledning i grupper på din arbeidsplass.

 

Veiledning av studenter ved Institutt for traumearbeid og traumeterapeuter IoPT

Jeg ble godkjent veileder IoPT av Norsk Traumeterapeutforening i 2018 og tilbyr veiledning i gruppe og individuelt. Vi kan møtes fysisk i Ski eller online.

bottom of page