top of page
Sommerfugler

Hei!

Denne siden er for  deg som er barn og ungdom og som ønsker å se nærmere på hva vi sammen kan finne ut

Barn og ungdom som ønsker en endring er også velkommen til meg. 

Vi henger tett sammen med våre barn og våre foreldre (om vi vil eller ikke!). Vår erfaring er derfor at når barnet går i terapi, er det svært virkningsfullt når minst en av foreldrene også går i terapi. Det er fint for barnet når mamma og/eller pappa forstår noe om endringene barnet er i.

Barnet påvirkes om kun den voksne jobber med seg selv og sine utfordringer.

Jeg har lang erfaring med å møte barn og ungdom, både i jobben som sykepleier og helsesøster, men også som mamma.

Du kan komme alene

eller sammen med en voksen.

Er det vanskelig å få venner?

Vanskelig på skolen?

Vanskelig i familien?

Er du trist?

Sint?

Vet ikke hva det er?

Har du opplevd vold?

Overgrep?

Er det vanskelig å være DEG?

 

VI KAN FINNE UT AV DET SAMMEN 😊

Rosa blomst
Gul sommerfugl

NOEN FØLELSER

  • FRYKT

  • SINNE

  • GLEDE

  • TRISTHET/SORG

  • SKYLD

  • SKAM

  • STOLTHET

  • SMERTE

  • AVSKY

  • SJALUSI

KJENNER DU IGJEN NOE AV DETTE?

Liten rosa blomst
bottom of page