top of page
Skulptur av Gustav Vigeland

Voksen

1½ time individuelt eller i gruppe

kr 1300

Velkommen til samtale og resonansprosess, eller kun samtale individuelt eller i grupper.

Erfaring viser at vi får svært mye igjen ved å delta i gruppe. Det noen jobber med og er opptatt av, berører som oftest de andre i gruppen

Skulpturer ungdom av Gustav Vigeland

Barn og ungdom

under 18 år

1 time kr 800

Kr 550 per barn om foresatte eller søsken går i terapi hos meg

IoPT online

1½ time kr 1300

Veiledning 

Mann- og kvinneskulptur av Vigeland

Parterapi

3 timer kr 2200

Hver enkelt part får sin egen resonansprosess med eget tema/intensjon med den andre tilstede.

Vår erfaring er at det er fint for den enkelte part å se hva som kan ligge til grunn for den andres utfordringer i hverdagen.

bottom of page