top of page

Identitetsorientert Psykotraume Teori 

Hva vil jeg?

Uten et sunt jeg som er som kapteinen på skuta vår, og uten en sunn vilje som viser oss retningen i livet, er det lett at vi styrer i mange retninger.

Vårt mål er å styrke de sunne delene i oss og vi har

fokus på det klienten selv ønsker å oppnå med terapien: INTENSJONEN.

Om traumer

 

Traume kommer fra gresk og betyr skade eller sår.

Da vi som barn opplevde overveldende hendelser og gjerne var redde og alene, var det viktig at disse opplevelsene kunne holdes på avstand eller bagatelliseres, for at vi skulle kunne fortsette dagliglivet. Som voksne lever disse minnene i oss, og selv om de er forskjøvet, er de ikke borte. Populært sagt: hodet husker ikke hva som skjedde, men kroppen husker.

Det er ikke opplevelsen som er traumet, men hva den har gjort med oss.

 Hva skjer med psyken ved traumatisering?

Prof. Franz Ruppert har gjennom sin forskning og sitt praktiske arbeid beskrevet en tredelt modell med traumatiserte deler (TD), sunne deler (SD) og traumeoverlevelsesdeler (TOD). Gjennom tredelingen viser han hva som skjer når vi opplever mer enn vi kan håndtere og integrere, og kropp og psyke skiller lag (spalting) for at vi skal kunne overleve. Først på dette stadiet, når kropp og psyke må skille lag for at vi skal overleve, betegner Ruppert hendelsen som traumatisk.

 

For at en opplevelse skal være traumatiserende, kan vi definere disse fire tilstandene:

 • Overveldelse. Situasjonen oppleves som totalt overveldende for den det gjelder.

 • Hjelpeløshet. Den involverte føler seg helt hjelpeløs.

 • Livstruende. En følelse av å ikke kunne overleve, en følelse av at eksistensen er truet.

 • Spalting/fragmentering av psyken i ulike deler:

 

 • Sunn del: Dette er sunne strukturer vi har i oss.

 • Traumatisert del: Den delen av psyken som inneholder de overveldende følelsene og minnene fra hendelsen(e).
  Disse blir «frosset ned» i underbevisstheten, men de ligger der og kan når som helst komme til overflaten trigget av lyder, lukter, hendelser og mennesker.

 • Traume overlevelsesdel: Er mestringsstrategier som gjør alt de kan for å forhindre at traumefølelsene, minnene og fornemmelsene fra hendelsene skal komme til overflaten. Også kalt beskyttelsesstrategier.

 

 Spaltingen av psyken kan illustreres slik:

Modell om spaltingen av psyken

Ulike typer traumer

Traumer kan oppstå som følge av mangel på kjærlighet, vanskelig tilknytning, naturkatastrofer, menneskelig vold, seksuelle overgrep, dødsfall m.m. 

De kan deles i:

  

 • Identitetstraumer

 • Kjærlighetstraumer

 • Seksuelle traumer

 • Traumer som følge av egne handlinger

 

Intensjonsmetoden viser seg å være velegnet for å bearbeide alle typer traumer og krenkelser.

 

Om Franz Ruppert

 

Tysk professor i psykologi og grunnlegger av IoPT. Teorien og terapien er i stadig utvikling.

Franz Ruppert har skrevet mange fagbøker, flere er oversatt til norsk.

Kilde www.iopt.no

bottom of page