top of page

Vanskelige livserfaringer setter spor. Krenkelser, mobbing, overgrep, utrygghet og omsorgssvikt i tidlig barndom ligger ofte bak smerte og sykdom i voksen alder. Også generasjonsoverførte traumer setter spor.

 

Kjenner du deg igjen i dette?

 • Vanskeligheter i relasjoner privat eller på jobb

 • Søvnvansker

 • Uforklarlige smerter eller kroniske plager

 • Lite energi

 • Nedstemthet

 • Konsentrasjonsvansker

 • Hukommelsestap

 • Ubesluttsomhet

 • Hyperaktivitet

 • Uro

 • Seksuelle funksjonsforstyrrelser

 • Hypersensitivitet

 • Har barn som strever

 • Skolevegring

 • Avhengighet

 • Stress

 

Da kan traumeterapi med IoPT og     resonansprosess være noe for deg!

 

                                            Kilde www.iopt.no

Noe for deg?
bottom of page